Narodowy Program Zwalczania Chorób Nowotworowych

Narodowy Program Zwalczania Chorób Nowotworowych jest odpowiedzią na niezadowalające wyniki leczenia nowotworów złośliwych w Polsce.

Jego celem jest zwiększenie wykrywalności nowotworów w niskim stopniu zaawansowania, rozwój działań profilaktycznych, badań przesiewowych, poprawa dostępności chorych do nowoczesnych metod leczenia w tym leczenia skojarzonego i radioterapii. Narodowy Program Zwalczania Chorób Nowotworowych promuje m. in. przed - i podyplomowe nauczania onkologii wśród personelu medycznego oraz upowszechnia wiedzę o profilaktyce i wczesnym wykrywaniu nowotworów złośliwych wśród społeczeństwa.

Jednym z zadań "Narodowego programu zwalczania chorób nowotworowych", jest: "Modyfikacja i wdrożenie programu nauczania onkologii w polskich uczelniach prowadzących kierunek lekarski". Zadanie to realizowane jest do 2006 r. Z jego środków finansowane są m. in. zakupy mające na celu poprawę wyposażenia w sprzęt dydaktyczny jednostek nauczających onkologię w uczelniach medycznych. W ramach tego zadania stworzono niniejszą stronę internetową.

Ustawa o ustanowieniu "Narodowego programu zwalczania chorób nowotworowych"
Informacja o wynikach kontroli NIK
Ujednolicony program nauczania onkologii w uczleniach medycznych.